http://audiologos.pl - Kontakt

Adres do korespondencji:

AUDIOLOGOS
ul. Siemiradzkiego 5/8
01-630 Warszawa

Tel kom.: 663-224-540 

Faks: 22 833-25-25

Numer naszego konta bankowego:
ING Bank Śląski
24 105010251000002319128910

NIP: 525-133-62-89

REGON: 141027308e-mail:

w sprawach dotyczących zakupów i zamówień
zakupy@audiologos.pl

w sprawach dotyczących wydawnictwa i współpracy
biuro@audiologos.pl